Productomschrijving

Bij de bereiding van bier worden meerdere producten geproduceerd die geschikt zijn voor gebruik als diervoeder, één daarvan is persdraf. Door middel van het kiemen onstaat er mout, waarbij een belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt, waarin tijdens roeren en toevoegingen van warm water, de oplosbare componenten worden uitgewassen. Het suikerrijke water wordt verder gebruikt voor de productie van bier. De eiwitrijke gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden vermaakt als persdraf.

Algemene eigenschappen

Bedrijven met een groot aandeel eiwitarm ruwvoer in het basisrantsoen kampen met een eiwittekort op pens niveau. Aanvulling van dit eiwittekort vindt doorgaans plaats met behulp van aangekocht eiwitrijk krachtvoer of eiwitrijke natte bijproducten. Om de stikstofverliezen door het melkvee beperkt te houden, moet de pens optimaal functioneren. De pens voorziet immers, via het daar gevormd microbiële eiwit, voor een belangrijk deel in de aminozurenbehoefte van de koe en levert een groot deel van de benodigde energie in de vorm van vluchtige vetzuren. Persdraf heeft een stabiliserende wreking op de pens fermentatie. In tijden dat ruwvoer krap is kan droge persdraf worden ingezet als ruwvoervervanger. Ook de structuurarme of suikerrijke graskuilen is droge persdraf een mooie aanvulling. Het werkt preventief tegen pen verzuring.

Opslag & houdbaarheid

Persdraf wordt los gestort waarna het ingekuild dient te worden. De toplaag van de kuil dient vlak te worden gemaakt en luchtdicht te worden afgedekt. Dit kan met plastic en wat verzwaring om de kuil te belasten. De houdbaarheid van het product is enkele maanden, onder de voorwaarde dat het goed, hygiënisch en luchtdicht ingekuild is. Bij goed inkuilen zal het product van nature verzuren en daarmee goed geconserveerd zijn. De vorming van mogelijke schadelijke microbiologische contaminaties wordt bij deze zuurtegraad voorkomen. Voor een betere conservering kan zout worden toegevoegd.

Productspecificatie

Droge stof262 g
Ruw eiwit263 g
Ruw vet112 g
Ruwe celstof175 g
Ruw as40 g
Zetmeel10 g
Suikers10 g
Bestendig zetmeel1 g
Melkzuur30 g
Calcium (Ca)3.3 g
Forfor (P)5.6 g
Magnesium (Mg)2.3 g
Natrium (Na)0.2 g
Kalium (K)1 g
Chloride (Ci)0 g
Lysine10 g
Methionine5 g
VEM974
VEVI985
FOSp345 g
Mangaan53 mg
Structuurwaarde1.0 g
D.v. Methionine H3.2 g
D.v. Lysine6.1
DVE 2007145 g
OEB 200764 g
OEB2 200716 g
FOSp/FOSp20.26 g

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde waarden